Контакт

ЈП „Београдска тврђава“

Aдреса:
Теразије 3 / V
11000 Београд, Србија

Tелефони:
+381 (0)11/ 26 20 685
+381 (0)11/ 26 33 747

Факс:
+381 (0)11/ 26 33 747

Е-mail: office@jpbt.rs

директор
Петар Андријашевић
e-mail: direktor@jpbt.rs; office@jpbt.rs

Ана Ржић
e-mail: ana.rzic@jpbt.rs; office@jpbt.rs

Служба за програмску делатност
Телефон: +381 11 26 29 756

Реља Сератлић, руководилац Службе за програмску делатност
e-mail: relja.seratlic@jpbt.rs

Марија Мијић, координатор за делатност туризма
e-mail: marija.mijic@jpbt.rs;

Ана Рајлић, стручни сарадник за односе са јавношћу
e-mail: ana.rajlic@jpbt.rs; pr@jpbt.rs

Добрила Стеванић, сарадник за програмску делатност
e-mail: dobrila.stevanic@jpbt.rs

Ненад Ђорђевић, сарадник за техничку реализацију програма
e-mail: nenad.djordjevic@jpbt.rs

Миладин Пајевић, сарадник за инфраструктуру, безбедност и здравље на раду
e-mail: miladin.pajevic@jpbt.rs

Стеван Милосављевић, техничар за реализацију програма
e-mail: stevan.milosavljevic@jpbt.rs

Јелена Радојчић, продавац
e-mail: jelena.radojcic@jpbt.rs

Служба за правне, финансијске и опште послове
Телефон: +381 11 3240 319; +381 11 3240 243

Душка Павловић, руководилац Службе за правне, финансијске и опште послове
e-mail: duska.pavlovic@jpbt.rs

Весна Јанковић, координатор за финансијске послове
e-mail: vesna.jankovic@jpbt.rs

Јасмина Подбој, стручни сарадник за правне послове и јавне набавке
e-mail: jasmina.podboj@jpbt.rs

Никола Мандић, стручни сарадник за финансијске послове
e-mail: nikola.mandic@jpbt.rs

Весна Самарџић, стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове
e-mail: vesna.samardzic@jpbt.rs

Драгана Кујовић, пословни секретар
e-mail: dragana.kujovic@jpbt.rs