Партнери

ЈКП „Зеленило – Београд“

Мали Калемегдан 8
11000 Београд, Србија
Телефон/Факс: (+381 11) 2676 776, 2676 183
www.zelenilo.rs

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд

Радослава Грујића 11
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 2451 642, 2451 677
Факс (+381 11) 3441 430
www.heritage.gov.rs

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Калемегдан 14
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 3287 420 Факс (+381 11) 3287 411
www.belgradeheritage.com

Војни музеј

Мали Калемегдан бб
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 3343 441, 3344 915
Факс (+381 11) 3344 915
Радно време:
Уторак- недеља 10-17 часова
www.muzej.mod.gov.rs

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ – УЛУС

Мали Калемегдан 1
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 2621 585, 2626 072
Факс (+381 11) 2622 281
Радно време:
Понедељак – субота 10-20 часова
Недеља 10 – 14 часова
www.ulus-art.org

Археолошки институт – Научно истраживачки центар за Београдску тврђаву

Доњи град, Београдска тврђава
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 2626 939
Факс (+381 11) 2180 189
www.ai.sanu.ac.rs

Опсерваторија и Планетаријум Астрономско друштво «Руђер Бошковић»

Београдска тврђава
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 3032 133
www.adrb.org

Галерија Природњачког музеја

Мали Калемегдан 5
11000 Београд, Србија
Телефон (+381 11) 3284 317
Радно време:
Сваког дана од 10:00ч до 21:00ч (лети) и од 10:00ч до 18:00ч (зими)
Понедељком затворено.
www.nhmbeo.rs

Зоoлошки врт града Београда

Мали Калемегдан 8
11000 Београд, Србија
Радно време:
Сваког дана од 8:00ч до 18:00ч
Телефон/Факс (+381 11) 2624 526

www.beozoovrt.izlog.org