Организација догађаја на Београдској тврђави

Током године, на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан организује се низ различитих манифестација.

За организацију свих врста манифестација на Београдској тврђави, уз званичан захтев, потребно је доставити попуњени формулар, као и мапу са прецизно обележеним местом одржавања манифестације. Уз поменуту документацију, потребно је доставити и сагласности Завода за заштиту споменика културе и ЈКП „Зеленило Београд“.