Лични водич за сваког посетиоца

Место изнајмљивања апарата:

Галерија/Сувенирница у Унутрашњој Стамбол капији
Сваког дана (и викендом)
10.00 – 17.00 h (октобар – март)
11.00 – 19.00 h (април – септембар)

Кула Небојша
Среда – Недеља
10.00 – 17.00 h (октобар – март)
11.00 – 19.00 h (април – септембар)

Цена изнајмљивања апарата:

Појединачна: 300,00 динара
Групне посете: 210,00 динара

Додатне информације:

– доступан на шест језика (српски, енглески, француски, руски, шпански и немачки);
– описано 39 тачака на Београдској тврђави;
– уз апарат посетилац добија и мапу са уцртаним тачкама о којима постоји прича;
– укупно трајање приче: 90 минута.

С циљем обогаћивања туристичке понуде града Београда, Јавно предузеће „Београдска тврђава“ од понедељка, 14. марта 2011. године у својој понуди има и аудио водич за обилазак овог комплекса, којим се индивидуалним посетиоцима и групама пружа могућност да се на нови, другачији начин упознају са историјом и споменичким наслеђем Београдске тврђаве и града Београда.

Функционисање система аудио водича веома је једноставно. Уз апарат посетиоци добијају и мапу Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у којој су уцртане тачке о којима постоји коментар. Шетајући комплексом, посетилац ће наилазити на табле са бројевима и притиском на истоветни број на уређају добијаће тражену информацију.

Аудио водич доступан је на шест језика: српски, енглески, француски, немачки, шпански и руски. Описано је 39 тачака, а укупно трајање приче је око 90 минута.

Овакав вид разгледања музеја, локалитета на отвореном, историјских и археолошких комплекса и паркова веома је популаран у свету, а у Србији се по први пут уводи управо на Београдској тврђави. Пројекат, вредан око три милиона динара, реализовало је Јавно предузеће „Београдска тврђава“, уз подршку Министарства економије и регионалног развоја.