Информације за посетиоце – радно време и цене

Информације за посетиоце – радно време и цене

САХАТ КУЛА
Горњи град
Радно време:
Понедељак – Недеља
11.00 – 19.00 (летње радно време)
10.00 – 17.00 (зимско радно време)
Карте
Појединачна карта: 80,00 динара
Ученици, студенти, пензионери: 40,00 динара

РИМСКИ БУНАР
Горњи град
Радно време:
Понедељак – Недеља
11.00 – 19.00 часова (летње радно време)
10.00 – 17.00 (зимско радно време)
Карте:
Појединачна карта: 120,00 динара
Ученици, студенти, пензионери: 60,00 динара

КУЛА НЕБОЈША
Булевaр Војводе Бојовића
Радно време
Среда – Недеља
11.00 –19.00 часова (летње радно време)
10.00 – 17.00 (зимско радно време)
Карте:
Појединачна улазница: 200,00 динара
Ученици, студенти, пензионери: 100,00 динара

ВЕЛИКИ БАРУТНИ МАГАЦИН
Доњи град
Радно време:
Понедељак – Недеља
11.00 – 19.00 часова (летње радно време)
10.00 – 17.00 (зимско радно време)
Карте:
Појединачна улазница: 200,00 динара
Ученици, студенти, пензионери: 100,00 динара

ВОЈНИ БУНКЕР

Горњи град
Радно време:
Понедељак – Недеља
11.00 – 19.00 часова (летње радно време)
10.00 – 17.00 (зимско радно време)
Карте:
Појединачна улазница: 100,00 динара
Ученици, студенти, пензионери: 50,00 динара