Радови на реконструкцији Малог степеништа

Мало степениште се већ дуги низ година налази у веома лошем стању. У току свог постојања оно је претрпело и већа оштећења након бомбардовања, а током последњих радова на рестаурацији нису статички саниране степенице, које сада услед слегања терена имају додатни фактор пропадања. Камен пропада јер је његова временска трајност ограничена, поготово јер није третиран како би се његово пропадање успорило. На камену су видне пукотине, долази до заобљавања ивица, појаве дезинтеграције и раслојавања, што је донекле условљено и пореклом појединачних камених блокова из различитих места у каменолому.

Мало степениште је смештено на крају Савског шеталишта Великог Калемегдана, као комуникација са Париском улицом. Подигнуто је 1903. године по пројекту прве жене архитекте у Србији, Јелисавете Начић. Објекат је изведен у духу академизма, а као главни узор је примњен необарокни манир. Денивелација између Савског шеталишта и Париске улице је решена са двокраким лучим степенишним рампама које се спајају у средишњем подесту од ког се ка Савском шеталишту пружа једна степенишна рампа. Фасада према Париској улици је декоративно обрађена са чесмом у виду лавље главе у тонду, смештене у лучну нишу и фланкирана плитким пиластрима. Ограда је изведена у масивној форми са плитким пиластрима, као декоративним елементима. Као материјал је употребљен камен керсантит пореклом из каменолома у Рипњу познатог као „Тешића мајдан“. Степениште представља интегрални део уређења парка Велики Калемегдан изведеног у маниру градских паркова европских метропола крајем XIX и почетком XX века који носе одлике репрзентативног градског парка „fine de siecle“.

Уговором о финансирању потписаним између ТИКА, Турске агенције за међународни развој и сарадњу, канцеларија за координацију програма у Београду и Града Београда, за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда, предвиђено је финансирање предвиђених радова у износу од 17.188.184,00 динара. Радови почињу 10.10.2017. године и рок завршетка је 09.05.2018. године.


Оставите коментар:

Сва поља су обавезна. Баша емаил адреса неће бити објављена
Ваше име
Ваш емаил

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.