Обнова чесме Мехмед-паше Соколовића и Дамад Али-пашиног турбета

Обнова два споменика на Београдској тврђави – чесме Мехмед-паше Соколовића и Дамад Али-пашиног турбета, почела је у понедељак, 29. маја 2017. године.

Инвеститор радова је Град Београд, док је Завод за заштиту споменика града Београда, у сарадњи са Турском агенцијом за међународни развој и сарадњу (Канцеларијом за координацију програма у Београду) и пројектантском кухом из Републике Турске „Екол мимарлик”, израдио пројекте по којима се изводе радови. Пројекте и извођење радова финансира ТИКА.

Чесма Мехмед паше Соколовића налази се на Горњем граду Београдске тврђаве и смештена је непосредно уз остатке Унутрашњег утврђења, поред калдрмисане стазе која води кроз Дефтердареву капију на Доњи ррад Београдске тврђаве. Током протеклог времена чесма је претрпела одређене измене, како на фасадама тако и на крову, а мењао се и изглед простора око чесме. До 1938. године била је скоро потпуно затрпана и ван функције, и тада су изведени први конзерваторски радови на њој. У току 1960. године извршени су додатни конзерваторски радови.

Приликом археолошких ископавања обављених 1979. године откривена је фасада на којој су у потпуности сачуване украсне камене плоче. Том приликом је откривено и камено корито за воду. Међутим, трећа страна чесме није презентована већ поново затрпана. Како је за потребе израде пројекта било потребно утврдити стање лица зидова и бедема који су се налазили испод земље, приступило се истраживачким радовима и отворене су четири архитектонске сонде. Истраживачки радови обављени су током октобра 2015. године. Отварање ових сонди које је финансирала ТИКА пружило је потребне информације и омогућило дефинисање начина рестаурације и презентације чесме и простора око чесме.

Презентација ће омогућити сагледавање објекта чесме у целини, као и околних објеката и делова фортификација који дефинишу овај простор. Предвиђено је да радови на реконструкцији Чесме Мехмед паше Соколовића и Дамад Али пашиног турбета трају до октобра.