Остаци римског каструма

У оквиру средњовековног североисточног бедема Горњег града данас се могу видети остаци бедема римског каструма, грађен од квадера пешчара, са остацима једне правоугаоне куле.