Комплекс Источне капије Доњег града

Ова целина представљала је источни улаз у Доњи град са стране Дунава, односно Видин капије. Комплекс се састојао од две капије: Источне капије I и Источне капије II. Источна капија I, са четвртастом кулом, настала је у XV веку. Источну капију II, насталу у XVIII веку, чиниле су две плитке полукружне куле. Читав комплекс постојао је до пролећа 1944, када је приликом експлозије магацина муниције потпуно разрушен. Археолошка истраживања извршена су 1969. године.

slika_2469_DSC_0169